TheSilmarillionWriters'GuildDeutsch | English | Español | Italiano | Polski | Русский | Suomi | Svenska

Zasady użytkowania

  1. Każdy użytkownik zachowuje prawa do własnego materiału opublikowanego w archiwum Silmarillion Writers’ Guild (dalej SWG) i ma nad ww. materiałem pełną kontrolę.
  2. Każdy użytkownik bierze odpowiedzialność za korzystanie z serwisu SWG oraz powiązanych z nim funkcji. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki wynikłe z użytkowania archiwum SWG.
  3. Archiwum SWG nie oferuje systemu przechowywania danych/dokumentów. W przypadku utraty danych zamieszczonych w archiwum, administratorzy SWG nie gwarantują możliwości ich odzyskania. Dlatego też wskazane jest, aby każdy z użytkowników publikujących jakikolwiek materiał w archiwum SWG zadbał o regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa ww. danych/dokumentów we własnym zakresie.
  4. Zgodnie z Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 [deklaracją o ochronie dzieci przed niedozwolonymi treściami w Internecie] SWG nie udziela członkostwa osobom poniżej 13. roku życia. Przez zarejestrowanie się w SWG rozumie się, że każdy użytkownik serwisu potwierdza, że ma 13 lat lub więcej, a każdy użytkownik poniżej 18. roku życia potwierdza, że przystępuje do członkostwa w SWG za wiedzą i zgodą swoich rodziców i opiekunów. Rodzice i opiekunowie powinni wziąć pod uwagę, że archiwum SWG może zawierać treści nieodpowiednie dla osób nieletnich. Jakkolwiek administratorzy zadbali o wyposażenie archiwum w optymalny system kontroli zamieszczanego materiału, jednakże nie mogą zagwarantować, że nie zaistnieje żaden przypadek narażenia osób nieletnich na obcowanie z niestosownymi treściami, gdyż nie ponoszą oni odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z systemu kontroli przez użytkowników.
  5. Archiwum SWG wykorzystuje system ostrzeżeń i oznaczeń, które mają pomóc zarówno zarejestrowanym użytkownikom, jak i odwiedzającym, w unikaniu treści uważanych przez nich za nieodpowiednie. Jednakowoż administratorzy nie gwarantują prawidłowego i konsekwentnego używania ww. systemu przez samych użytkowników. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opublikowany w archiwum SWG materiał niewłaściwie oznakowany lub też nie mający stosownego ostrzeżenia.
  6. Należy wziąć pod uwagę, że w archiwum SWG mogą pojawić się linki do innych stron, nie związanych z serwisem, których treść nie została poddana weryfikacji przez administratorów SWG. Administratorzy SWG nie ponoszą odpowiedzialności za ich wiarygodność, bezpieczeństwo korzystania z nich oraz stosowność opublikowanych treści. Użytkownicy korzystają z dostępu do ww. stron wyłącznie na własne ryzyko.
  7. Używanie funkcji archiwum SWG, przez które rozumie się: komentarze, fora dyskusyjne, wiadomości prywatne oraz każdy inny sposób kontaktowania się użytkowników SWG między sobą, do grożenia użytkownikom SWG, do ich prześladowania lub narażania ich na otrzymywanie niechcianej poczty elektronicznej będzie skutkowało natychmiastowym zablokowaniem lub usunięciem danego konta użytkownika.