TheSilmarillionWriters'GuildDeutsch | English | Español | Italiano | Polski | Русский | Suomi | Svenska

Användarvillkor

  1. Du behåller alla rättigheter till och full kontroll över det material du delar med dig av på SWG.
  2. Du tar på dig fullt ansvar för hur du använder webbsajt(er), tjänster och funktioner knutna till SWG. Vi ansvarar inte för någon som helst skada som uppkommer under användandet av vår(a) webbsajt(er).
  3. SWG-arkivet och andra grupptjänster är inte avsedda att fungera som ett backup-system för dokument. I händelse av förlust av data kan vi inte garantera att vi kan återställa något av det material som du har lagrat på webbsajten/sajterna, och vi kan inte hållas ansvariga för någon som helst förlust av information. Vänligen gör backup av dina filer ofta och noggrant.
  4. I enlighet med den amerikanska lag som tillkom 1998 i syfte att skydda barns integritet på nätet, Children’s Online Privacy Protection Act, accepterar inte SWG medlemmar under tretton år. Medlemmar som går med i SWG bekräftar i och med att de går med att de är tretton år gamla eller äldre, och medlemmar under arton som går med bekräftar att de gör det med förälders eller vårdnadshavares vetskap och tillåtelse. Föräldrar och vårdnadshavare ska vara medvetna om att SWG kan innehålla material avsett för vuxna, och medan vi har system som ska begränsa att barn av misstag exponeras för detta material, lämnar vi inte någon garanti för att dessa system används alltid och på rätt sätt, och vi påtar oss inget ansvar i händelse av att ett barn exponeras för material avsett för vuxna på vår(a) webbsajt(er).
  5. SWGs arkiv tillämpar en kombination av åldersgränser och varningar för att hjälpa medlemmar och besökare att undvika material de kan finna stötande. Däremot garanterar SWG inte att dessa system alltid används eller att de används korrekt, och SWG tar inte ansvar för något som helst material som publiceras på dess webbsajt(er) som är märkt på ett felaktigt sätt och/eller kan vara stötande för en del besökare.
  6. SWG kan länka från sin(a) webbsajt(er) till internetinnehåll utanför SWG. Sådant innehåll har inte granskats eller godkänts av SWG, och vi lämnar inga garantier avseende sådant innehålls trovärdighet, lämplighet eller säkerhet. Användare av SWGs webbsajt(er) skaffar sig åtkomst till sådant länkat material på egen risk.
  7. Användande av de funktioner SWG erbjuder, inklusive recensionssystemet, diskussionsforumen, privata meddelanden eller andra sätt att kontakta SWG-medlemmar genom SWGs webbsajt(er) för att trakassera, hota eller spamma andra medlemmar kan leda till att användarens konto avslutas eller raderas.